Jismoniy va yuridik shaxslarning ma'muriy sudlarga murojaat qilish tartibi

Jismoniy va yuridik shaxslarning    ma'muriy sudlarga murojaat qilish tartibi.
, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriyati sud ishlarini boshqarish to'g'risidagi qonun hujjatlari hujjatlari, har qanday manfaatdor shaxsning o'ziga tegishli qonundor hujjatlari bilan yoki nizolashilayotgan bog'liq muammolar. himoya uchun ma'muriy sudga murojaat qilish haqli. Xo'sh, ma'muriy sudlarga murojaat qilish tartibi qanday?    Ma'muriy sudga ma'muriy va boshqa ijtimoiy munosabatlardan chiqadigan ishlar taalluqli.  qayta o'tamiz, ma'muriy organlar deganda, Prezidentimizning   2022 yil 21 dekabrdagi “Yangi O'zbekiston ma'muriyatini amalga oshirish chora-muriyi to'risida”gi Farmoni bilan davlat boshqaruvi organlari (vazirliklar, qo'mitalar) .      Jumladan Fuqarolik holati dalolatnomalarini nazorat qilish organlari, Majburiy ijro nazorati organlari, notariuslar, davlat hokimiyati mumkinsi organlari qabul qilingan ma'muriy hujjatlar, ular mansabdor shaxslarning jismoniy holatini (yoki harakatsizligi) ustidan ma' shikoyat qilish.      Ma'muriy hujjatga ega bo'lgan organ (ma'mansabdor shaxs tomonidan qabul qilingan qabul, tashkilot sub'ektlariga) tegishli bo'lgan qonun hujjatlari va yuridik shaxslarga) qiladi.      Ikkala to'g'ridan-to'g'ri hujjatning asosiy farqi, umummajburiy normativ-huquqiy hujjatlarga ega bo'lgan qonun hujjatlari ustidan ma' sudga shikoyat qilish mumkin emas, idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar mustasno. Umumiy qoida bo'yicha ma'muriy organning qarori, harakati (harakatsizligi) ustidan shikoyat manfaatdor shaxsga o'zining huquqlari, erkinliklari va shaxsiy manfaatlarini himoya qilish mumkin.      Arizachiga uning huquqlari, erkinlik va shaxsiy manfaatlarini yoki huquq va erkinliklarini amalga oshirishga arizaga to'g'ri keladi to'siqlar vujudga kelishiga, zimmasiga biror-bir tashkilot yuklanganligi ma'lum bo'lgan kunning ertasidan sudga mu rojaat qilish mud d ati boshlanadi. Shikoyat ma'muriy hujjatni haqiqiy emas, harakat (harakatsizlik)ni qonunga xilof, deb topish to'g'risida bo'lib, ma'muriy organni yo'qud mansabdor shaxsiy quvonchdagi tumanlararo ma'muriy sudga berilgan.   Ma' sudlarga shikoyat qilishda jismoniy shaxslardan davlat boji undirilmaydi. Davlat boji ishning natijasi bo'yicha qanoatlangan talabga mutanosib ravishdoshlardan undiriladi. Arizani 70 miqdorida davlat boji undiriladi

Yusupov  Dilmurod Baxtiyarovich                 Xorazm viloyati maʼmuriy sudyasi